Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011-2012


A. NHIỆM VỤ CHUNG
Năm học 2011 – 2012 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, giáo dục Tiểu học tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
Tập trung chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại phù hợp đặc điểm tâm lí, sinh lí học sinh Tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới ở những nơi có đủ điều kiện; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”:
            1. Thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép nội dung giáo dục, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn học Tiếng Việt, Âm nhạc, Đạo đức...và các hoạt động giáo dục theo tài liệu của BGD&ĐT
            Tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục bệnh thành tích, đánh giá đúng chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục cấp Tiểu học, đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng; chăm lo tới học sinh (HS) yếu, HS miền núi, dân tộc thiểu số và HS có hoàn cảnh đặc biệt... nhằm giảm tỷ lệ HS xếp loại yếu, ngăn ngừa không có học sinh bỏ học.  
2. Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, đấu tranh với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo; khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên tìm tòi, sáng tạo có nhiều sáng kiến cải tiến phương pháp quản lý, dạy học đạt hiệu quả.
            3. Đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:
- Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh thông qua các môn học, các hoạt động giáo dục; không để xẩy ra hiện tượng “bạo lực học đường”.
            - Xây dựng trường lớp Xanh- Sạch- Đẹp, đủ nhà vệ sinh cho giáo viên, học sinh;
- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Tổ chức lễ khai giảng (kể cả phần lễ và phần hội), tổ chức lễ ra trường cho học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trang trọng, tạo ấn tượng tốt đẹp cho học sinh.
- Cần gắn phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực với công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.
- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, công nhận, xếp loại các trường đạt danh hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tại công văn số 1741/BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009.
II. Thực hiện kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian năm học
1. Kế hoạch thời gian năm học        
Kế hoạch thời gian năm học của Giáo dục Tiểu học được thực hiện theo Quyết định số 2094/QĐ-BGDĐT ngày 20/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ. Trong đó lưu ý:
            - Trong trường hợp đặc biệt: Thời tiết khắc nghiệt (như lạnh dưới 100C), thiên tai… khi được sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện thì Hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học và bố trí học bù vào các ngày thứ bảy, chủ nhật (đối với các trường, lớp học 1 buổi/ ngày), hoặc vào buổi học thứ hai (đối với các trường, lớp học 2 buổi/ ngày), đồng thời có văn bản báo cáo Phòng GD&ĐT.
Riêng với trường hợp thời tiết khắc nghiệt, do tính chất diễn biến của thời tiết có sự thay đổi bất thường nên Hiệu trưởng các trường hướng dẫn giáo viên lưu ý phụ huynh HS chú ý theo dõi dự báo thời tiết hàng ngày, khi thời tiết lạnh dưới 100C chủ động liên hệ với nhà trường để có sự chỉ đạo HS đi học hay nghỉ học.
- Tổ chức trang trọng lễ khai giảng năm học, lễ ra trường cho HS hoàn thành chương trình Tiểu học;
- Hướng dẫn ôn tập cho học sinh yếu; tổ chức kiểm tra lại cho học sinh phải kiểm tra lại; xét công nhận hoàn thành chương trình lần 2 cho HS chưa hoàn thành chương trình Tiểu học lần 1; làm tốt công tác tuyển sinh đầu năm học.
2. Kế hoạch giáo dục
2.1. Đối với trường, lớp học 1 buổi/ngày
Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT. Thời lượng tối đa: 5 tiết/buổi, tối thiểu 5 buổi/tuần.
Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) tích hợp vào các môn học Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, năng lực và thiết bị dạy học của nhà trường.
2.2. Đối với các trường, lớp tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày 
2.2.1 Nguyên tắc tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày: Học sinh có nhu cầu, cha mẹ học sinh tự nguyện. Nhà trường đảm bảo cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; công khai, minh bạch thu, chi; đảm bảo sự phát triển hài hoà nhân cách học sinh.
Tổ chức dạy học trên 5 buổi/tuần tiến tới dạy học cả ngày là nhu cầu tất yếu, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần phát triển những năng khiếu riêng của học sinh, đáp ứng nhu cầu về chăm sóc giáo dục trẻ em của gia đình và xã hội.
Bộ GDĐT đã có văn bản hướng dẫn kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày: “Việc dạy học 2 buổi/ngày chỉ tổ chức ở những nơi có nhu cầu và có sự tự nguyện của phụ huynh học sinh, được sự đồng ý của các cấp quản lý có thẩm quyền. Kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy hợp đồng, giáo viên dạy quá 5 buổi/tuần, nhân viên phục vụ....do gia đình học sinh đóng góp trên nguyên tắc tự nguyện và đúng quy định của các cấp có thẩm quyền” (công văn số 10176/TH ngày 07/11/2000 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày và được Bộ GDĐT nhắc lại tại công văn số 2970/BGDĐT-VP ngày 28/5/2010 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các Sở GDĐT).
2.2.2 Kế hoạch dạy học và giáo dục
- Thời lượng tối đa 7 tiết/ ngày, 9 buổi/ tuần. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:
+ Có quỹ thời gian cho sinh hoạt của tổ chuyên môn theo quy định;
+ Học sinh có nhiều cơ hội được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, chất lượng giáo dục được nâng lên;
+ Đảm bảo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục theo quy định chung: HS đạt được yêu cầu về thái độ, chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.
Đối với vùng thuận lợi, có điều kiện thực hiện mục tiêu Giáo dục toàn diện. HS được tham gia nhiều hoạt động, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và phát triển năng khiếu;
Đối với vùng khó khăn có thời gian giúp HS củng cố kiến thức, rèn các kỹ năng, nhất là với môn Tiếng Việt và môn Toán, nhằm tạo điều kiện giúp HS đạt chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình.
+ Tổ chức bán trú cho HS một cách linh hoạt. Hình thức tổ chức cần phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, từng vùng; có thể sắp xếp thời gian một cách hợp lý, tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ trưa sao cho phù hợp... Với những trường có tổ chức ăn, nghỉ trưa tại trường cần tăng cường kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, chăm sóc y tế bảo đảm sức khoẻ HS.
Ở những vùng dân tộc, miền núi có kế hoạch phát triển mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú, các lớp bán trú, nội trú dân nuôi với sự kết hợp đầu tư từ ngân sách, sự đóng góp của gia đình và sự hỗ trợ từ các lực lượng xã hội.
- Động viên cha mẹ HS đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho HS trong tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.
Các địa phương cần huy động sự hỗ trợ của các chương trình dự án dành cho địa phương (nếu có) nhằm tạo điều kiện để các trường Tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.
2.2.3 Hình thức dạy học
- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày không phải là học thêm;
- Việc xác định nội dung, thời lượng và hình thức dạy học phải căn cứ đặc điểm, điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng, trình độ học tập của học sinh;
    Hiệu trưởng nhà cần chỉ đạo, quản lí, tổ chức buổi học thứ hai đạt hiệu quả cao.
            III. Thực hiện chương trình, sách, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
IV. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo
1. Tiếp tục triển khai Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cơ sở trong tổ chức các hoạt động giáo dục mà trọng tâm là giao quyền chủ động trong thực hiện chương trình các môn học, tăng cường vai trò của hiệu trưởng trong tổ chức dạy học và quản lý nhà trường; thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra”.
2. Chỉ đạo dạy học theo Chuẩn kiến thức kĩ năng; thực hiện điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học theo hướng “giảm tải” đảm bảo tính vừa sức, phù hợp điều kiện, đối tượng. Cần thực hiện tốt công tác bàn giao chất lượng học tập của học sinh.
3. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Kiểm tra, đánh giá cần hướng tới đánh giá năng lực vận dụng, khả năng tự học của học sinh. Đổi mới kiểm tra, đánh giá là yếu tố quan trọng tác động, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học.
Thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo quy định của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học và Công văn số 1546/SGDĐT-GDTH ngày 29/12/2009; Công văn số 180/SGDĐT-GDTH ngày 03/3/2010 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT .
4. Chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn (SHCM): Đảm bảo SHCM là một hoạt động mà các giáo viên cùng tham gia vào tất cả các khâu (từ khâu chuẩn bị, thiết kế dạy thể nghiệm ... đến chia sẻ những hoạt động học tập của học sinh. Làm cho SHCM thực sự là một hoạt động để mọi người học tập lẫn nhau, là cơ hội để trải nghiệm cái mới, phát triển năng lực của giáo viên. 
5. Tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi; không tổ chức dạy học trước và thi tuyển vào lớp 1.
6. Dạy học đối với trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
6.1 Giáo dục trẻ khuyết tật.
Thực hiện Quy định về giáo dục hoà nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật (Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT), Quy định về giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT) và Luật người khuyết tật cùng các văn bản về giáo dục khuyết tật khác.
Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng.
6.2 Đối với học sinh dân tộc thiểu số 
- Tập trung nâng cao chlượng dạy học tiếng Việt cho phù hợp với đối tượng học sinh dân tộc thiểu số.
- Đối với một bộ phận nhỏ học sinh vốn ngôn ngữ tiếng Việt còn hạn chế, các em còn ngần ngại trong giao tiếp:
+ Hàng năm các nhà trường tổ chức dạy tiếng Việt cho các em trước khi vào năm học mới;
+ Dạy tiếng Việt qua các môn học và các hoạt động giáo dục: Trò chơi, văn nghệ, tổ chức các cuộc giao lưu kể chuyện, tiếng Việt của chúng em... tạo điều kiện để học sinh trau dồi vốn tiếng Việt;
+ Tổ chức học 2 buổi/ngày hoặc dạy tăng buổi trong tuần một cách linh hoạt. Nếu không có điều kiện thực hiện 2 phương án trên, có thể điều chỉnh giảm nội dung, thời lượng dạy các môn khác để tập trung dạy học tiếng Việt.
6.3 Dạy học cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ
Thực hiện Quy định về giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 29/12/2009): Tổ chức các lớp học linh hoạt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (trẻ lang thang, cơ nhỡ...) với kế hoạch dạy học và thời khoá biểu phù hợp, tập trung vào hai môn Tiếng Việt và Toán, các môn học khác xem như để hiểu và rèn kĩ năng nói, đọc, viết, tính toán. Căn cứ vào số lượng trẻ có thể tổ chức thành các lớp cùng trình độ hoặc các lớp ghép không quá 2 trình độ.
Việc đánh giá kết quả giáo dục học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần căn cứ vào mức độ đạt được so với nội dung chương trình theo quy định tại Thông tư 39 nêu trên.
Những học sinh học lớp 5 học hết Chương trình Tiểu học được kiểm tra công nhận theo hướng dẫn tại Công văn số 5276/BGĐT-GDTH ngày 25/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
V. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học và xây dựng trường chuẩn Quốc gia
1. Thường xuyên củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi:
- Căn cứ Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ GDĐT, công văn số 427/SGD&ĐT-GDTH ngày 14/4/2011 của Sở GDĐT Phú Thọ, các đơn vị cơ sở, các huyện, thị, thành triển khai kiểm tra, đánh giá kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTH ĐĐT) theo từng tiêu chuẩn của từng mức độ (mức độ 1, mức độ 2), lập hồ sơ, đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận.
- Tổ chức tập huấn công tác thu thập, nhập số liệu thống kê về PCGD, đảm bảo sự chính xác của số liệu thống kê, nhất là số liệu về trẻ em 6 đến 14 tuổi.
- Chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với giáo dục Mầm non thực hiện tốt công tác phổ cập Mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đảm bảo chất lượng dạy học ở lớp 1.
2. Xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
- Các trường Tiểu học bám sát các tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia để tham mưu với địa phương xây dựng nhà trường đạt chuẩn Quốc gia.
- Triển khai nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, công nhận lại tất cả các trường đã được công nhận đạt chuẩn cách đây 5 năm, kiểm kê chất lượng các tiêu chí của từng tiêu chuẩn, có kế hoạch sửa chữa, tu bổ, nâng cấp, hoàn thiện để đảm bảo các trường đó vẫn đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 hoặc phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2.                
VI- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục
1. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có phẩm chất, đạo đức; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng Chuẩn hoá.
2. Tập trung bồi dưỡng năng lực cho giáo viên, năng lực lãnh đạo quản lí cho cán bộ quản lí giáo dục về:
- Nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo cấp học;
- Năng lực tổ chức, triển khai đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh, đổi mới các hoạt động giáo dục;
- Năng lực đánh giá đồng nghiệp theo Chuẩn của Bộ GD&ĐT đã ban hành.
- Phong cách quản lí chuyên nghiệp, khoa học.
VII- Một số hoạt động khác
 1. Đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi khối 4-5 cấp huyện, giao lưu cán bộ quản lý giỏi, giao lưu học sinh năng khiếu các môn học, giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Tổ chức liên hoan đàn piano kĩ thuật số.
2. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực về các lĩnh vực giáo dục: Liên hoan tiếng hát dân ca, festival “Khám phá khoa học qua môn Tự nhiên và Xã hội”, Olympic môn học, thi sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học tự làm.
3. Tiếp tục triển khai các hoạt động giáo dục an toàn giao thông, giáo dục môi trường.
4. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học: Công tác củng cố, duy trì PCGDTHĐĐT; xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng trường học thân thiên, HS tích cực; công tác chỉ đạo, quản lí dạy và học, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện của HS, tổ chức sinh hoạt chuyên môn; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
 5. Tham mưu với chính quyền địa phương tìm nguồn kinh phí từ ngân sách, từ huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách để hỗ trợ các hoạt động giáo dục: giúp đỡ HS yếu trong hè, tăng cường tiếng Việt cho HS dân tộc thiểu số, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú, tổ chức các hoạt động giao lưu Olympic HS Tiểu học và các hoạt động giáo dục khác.
   Duyệt kế hoạch dạy học môn tự chọn và dạy học 2 buổi/ ngày: Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trực tiếp duyệt tại phòng GD&ĐT ngày 15/ 9/ 2011.
6. Mua sắm, thay thế, sửa chữa sắp xếp để đáp ứng các tiêu chuẩn về bàn ghế học sinh theo quy định tại Thông tư số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011.
7. Bảo quản và sử dụng tốt các công trình, các trang thiết bị ; sử dụng có hiệu quả đàn piano kỹ thuật số trong giờ học âm nhạc và các hoạt động giáo dục khác.
8. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kì và đột xuất theo đúng các y cầu, đúng thời gian quy định; các thông tin, số liệu phải đảm bảo chính xác.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên tinh thần “Đổi mới căn bản toàn diện, củng cố nề nếp kỷ cương, tăng cường chất lượng hiệu quả”, các trường căn cứ vào hướng dẫn của Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch năm học cụ thể sát với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương; triển khai các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học tới toàn thể cán bộ, giáo viên và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ có hiệu quả các yêu cầu nêu trong nhiệm vụ năm học đối với giáo dục Tiểu học. 
Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên, định kì theo  quy định. Các thông tin, báo cáo phải đảm bảo nội dung yêu cầu, số liệu cập nhật, chính xác, đúng mẫu, đúng thời gian quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề cần giải quyết, các trường phản ảnh kịp thời về phòng GD&ĐT (bộ phận nghiệp vụ Tiểu học) để có sự chỉ đạo kịp thời.

Mục tiêu cần đạt của phân môn Tập đọc lớp 5:
    Hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng Tiếng việt (nghe - nói - đọc - viết) để học tập và giao tiếp trong môi trường hoạt động của lứa tuổi. Thông qua việc dạy và học Tiếng Việt góp phần rèn luyện các thao tác của tư duy, kiến thức sơ giản về tự nhiên, về xã hội, văn hoá, văn học, về con người trong nước và nước ngoài.
   Bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng của Tiếng việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam hội chủ nghĩa. Rèn kỹ năng sống cho học sinh.
   Ở lớp 5, các mục tiêu của môn Tiếng Việt được cụ thể hoá thành những yêu cầu về kiến thức, kĩ năng đối với học sinh đó là các kĩ năng nghe - nói - đọc - viết  Cụ thể nghiên cứu về đọc:
   Biết cách đọc các loại văn bản hành chính, khoa học, báo chí, văn học phù hợp với nội dung văn bản thể hiện được tình cảm, thái độ của tác giả, giọng điệu của nhân vật thông qua giọng đọc.
   Biết đọc thầm với tốc độ nhanh hơn học sinh lớp 4.
   Biết cách xác định đại ý của bài, chia đoạn văn bản, nhận ra mối quan hệ giữ các nhân vật, tình tiết trong bài, biết nhận xét về một số hình ảnh, nhân vật trong các bài tập đọc có giá trị văn chương.
 Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học:
+Giảng dạy các bộ môn, tổ chức giáo dục rèn luyện cho học sinh.
+Học tập sự năng cao sự hiểu biết,đạt trình độ chuẩn, phấn đấu đạt trên chuẩn.
+Nâng cao các phẩm chất trong công tác giáo dục học sinh.:
-Gần gũi, yêu thương tôn trọng và đối sử công bằng với học sinh, an tâm với nghề dạy học ở tiểu học.
-Có ý thức trách nhiệm, tinh thần khắc phục khó khăn, tận tụy, sáng tạo trong lao động sư phạm.
-Gắn bó mật thiết với tập thể sư phạm và cộng đồng:
-Sống giản dị, lành mạnh, trung hâu, bao dung, vui tươi cởi mở. Có tác phong mẫu mực:
-Ham hiểu biết cái mới, luôn nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và rèn luyện tự hoàn thiện nhân cách

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011-2012

UBND HUYỆN THANH THUỶ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


 

Số: 600/ PGD&ĐT-GDTH
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 đối với giáo dục Tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Thanh Thuỷ,  ngày 22 tháng 8 năm 2011Kính gửi : Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong toàn huyện

          Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012;
          Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-BGDĐT ngày 20/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 2324/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012;
          Căn cứ công văn số 5438/BGDĐT-GDTH ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 986/SGDĐT-GDTH ngày 18/8/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 đối với Giáo dục Tiểu học;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 đối với giáo dục Tiểu học như sau:
A. NHIỆM VỤ CHUNG
Năm học 2011 – 2012 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, giáo dục Tiểu học tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
Tập trung chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại phù hợp đặc điểm tâm lí, sinh lí học sinh Tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới ở những nơi có đủ điều kiện; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.


B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”:
          1. Thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép nội dung giáo dục, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn học Tiếng Việt, Âm nhạc, Đạo đức...và các hoạt động giáo dục theo tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          Tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục bệnh thành tích, đánh giá đúng chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục cấp Tiểu học, đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng; chăm lo tới học sinh (HS) yếu, HS miền núi, dân tộc thiểu số và HS có hoàn cảnh đặc biệt... nhằm giảm tỷ lệ HS xếp loại yếu, ngăn ngừa không có học sinh bỏ học.  
2. Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, đấu tranh với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo; khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên tìm tòi, sáng tạo có nhiều sáng kiến cải tiến phương pháp quản lý, dạy học đạt hiệu quả.
          3. Đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:
- Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh thông qua các môn học, các hoạt động giáo dục; không để xẩy ra hiện tượng “bạo lực học đường”.
          - Xây dựng trường lớp Xanh- Sạch- Đẹp, đủ nhà vệ sinh cho giáo viên, học sinh;
- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Tổ chức lễ khai giảng (kể cả phần lễ và phần hội), tổ chức lễ ra trường cho học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trang trọng, tạo ấn tượng tốt đẹp cho học sinh.
- Cần gắn phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực với công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.
- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, công nhận, xếp loại các trường đạt danh hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tại công văn số 1741/BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009.
II. Thực hiện kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian năm học
1. Kế hoạch thời gian năm học       
Kế hoạch thời gian năm học của Giáo dục Tiểu học được thực hiện theo Quyết định số 2094/QĐ-BGDĐT ngày 20/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ. Trong đó lưu ý:
          - Trong trường hợp đặc biệt: Thời tiết khắc nghiệt (như lạnh dưới 100C), thiên tai… khi được sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện thì Hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học và bố trí học bù vào các ngày thứ bảy, chủ nhật (đối với các trường, lớp học 1 buổi/ ngày), hoặc vào buổi học thứ hai (đối với các trường, lớp học 2 buổi/ ngày), đồng thời có văn bản báo cáo Phòng GD&ĐT.
Riêng với trường hợp thời tiết khắc nghiệt, do tính chất diễn biến của thời tiết có sự thay đổi bất thường nên Hiệu trưởng các trường hướng dẫn giáo viên lưu ý phụ huynh HS chú ý theo dõi dự báo thời tiết hàng ngày, khi thời tiết lạnh dưới 100C chủ động liên hệ với nhà trường để có sự chỉ đạo HS đi học hay nghỉ học.
- Tổ chức trang trọng lễ khai giảng năm học, lễ ra trường cho HS hoàn thành chương trình Tiểu học;
- Hướng dẫn ôn tập cho học sinh yếu; tổ chức kiểm tra lại cho học sinh phải kiểm tra lại; xét công nhận hoàn thành chương trình lần 2 cho HS chưa hoàn thành chương trình Tiểu học lần 1; làm tốt công tác tuyển sinh đầu năm học.
2. Kế hoạch giáo dục
2.1. Đối với trường, lớp học 1 buổi/ngày
Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT. Thời lượng tối đa: 5 tiết/buổi, tối thiểu 5 buổi/tuần.
Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) tích hợp vào các môn học Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, năng lực và thiết bị dạy học của nhà trường.
2.2. Đối với các trường, lớp tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày 
2.2.1 Nguyên tắc tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày: Học sinh có nhu cầu, cha mẹ học sinh tự nguyện. Nhà trường đảm bảo cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; công khai, minh bạch thu, chi; đảm bảo sự phát triển hài hoà nhân cách học sinh.
Tổ chức dạy học trên 5 buổi/tuần tiến tới dạy học cả ngày là nhu cầu tất yếu, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần phát triển những năng khiếu riêng của học sinh, đáp ứng nhu cầu về chăm sóc giáo dục trẻ em của gia đình và xã hội.
Bộ GDĐT đã có văn bản hướng dẫn kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày: “Việc dạy học 2 buổi/ngày chỉ tổ chức ở những nơi có nhu cầu và có sự tự nguyện của phụ huynh học sinh, được sự đồng ý của các cấp quản lý có thẩm quyền. Kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy hợp đồng, giáo viên dạy quá 5 buổi/tuần, nhân viên phục vụ....do gia đình học sinh đóng góp trên nguyên tắc tự nguyện và đúng quy định của các cấp có thẩm quyền” (công văn số 10176/TH ngày 07/11/2000 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày và được Bộ GDĐT nhắc lại tại công văn số 2970/BGDĐT-VP ngày 28/5/2010 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các Sở GDĐT).
2.2.2 Kế hoạch dạy học và giáo dục
- Thời lượng tối đa 7 tiết/ ngày, 9 buổi/ tuần. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:
+ Có quỹ thời gian cho sinh hoạt của tổ chuyên môn theo quy định;
+ Học sinh có nhiều cơ hội được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, chất lượng giáo dục được nâng lên;
+ Đảm bảo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục theo quy định chung: HS đạt được yêu cầu về thái độ, chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.
Đối với vùng thuận lợi, có điều kiện thực hiện mục tiêu Giáo dục toàn diện. HS được tham gia nhiều hoạt động, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và phát triển năng khiếu;
Đối với vùng khó khăn có thời gian giúp HS củng cố kiến thức, rèn các kỹ năng, nhất là với môn Tiếng Việt và môn Toán, nhằm tạo điều kiện giúp HS đạt chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình.
+ Tổ chức bán trú cho HS một cách linh hoạt. Hình thức tổ chức cần phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, từng vùng; có thể sắp xếp thời gian một cách hợp lý, tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ trưa sao cho phù hợp... Với những trường có tổ chức ăn, nghỉ trưa tại trường cần tăng cường kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, chăm sóc y tế bảo đảm sức khoẻ HS.
Ở những vùng dân tộc, miền núi có kế hoạch phát triển mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú, các lớp bán trú, nội trú dân nuôi với sự kết hợp đầu tư từ ngân sách, sự đóng góp của gia đình và sự hỗ trợ từ các lực lượng xã hội.
- Động viên cha mẹ HS đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho HS trong tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.
Các địa phương cần huy động sự hỗ trợ của các chương trình dự án dành cho địa phương (nếu có) nhằm tạo điều kiện để các trường Tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.
2.2.3 Hình thức dạy học
- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày không phải là học thêm;
- Việc xác định nội dung, thời lượng và hình thức dạy học phải căn cứ đặc điểm, điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng, trình độ học tập của học sinh;
          Hiệu trưởng nhà cần chỉ đạo, quản lí, tổ chức buổi học thứ hai đạt hiệu quả cao.
          III. Thực hiện chương trình, sách, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
1. Chương trình
1.1 Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006; tài liệu Hướng dẫn Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học; tài liệu Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kỹ thuật (Công văn số 7975/BGDĐT- GDTH ngày 10/9/2009); tài liệu Hướng dẫn Điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại các môn học ở tiểu học, đảm bảo yêu cầu chỉ đạo: linh hoạt, vừa sức, phù hợp với điều kiện và đối tượng học sinh.
1.2 Thực hiện dạy học tích hợp tiếng Việt và các nội dung giáo dục (An toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn, HIV/AIDS...).
1.3 Thực hiện dạy học các môn học tự chọn
- Thực hiện dạy học ngoại ngữ từ lớp 3, thời lượng 2 tiết/tuần hoặc nhiều hơn 2 tiết/tuần căn cứ vào tình hình cụ thể Hiệu trưởng nhà trường quyết định. Khuyến khích các trường có điều kiện và có nhu cầu của học sinh triển khai các chương trình tiếng Anh tăng cường và làm quen tiếng Anh từ lớp 1.
Các trường còn khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên Hiệu trưởng bố trí dạy học tiếng Anh ở các khối lớp phù hợp, đảm bảo trong năm học 2011 - 2012 triển khai dạy tiếng Anh cho 100% đối tượng học sinh lớp 3 và lớp 4.
- Môn Tin học: Thực hiện dạy từ lớp 3, thời lượng 2 tiết/ tuần.
2. Sách
2.1 Sách quy định tối thiểu đối với học sinh
+ Lớp 1: Tiếng Việt 1 (tập 1, tập 2), Vở Tập viết 1 (tập 1, tập 2), Toán 1, Tự nhiên và Xã hội 1.
+ Lớp 2: Tiếng Việt 2 (tập 1, tập 2), Vở Tập viết 2 (tập 1, tập 2), Toán 2, Tự nhiên và Xã hội 2.
+ Lớp 3: Tiếng Việt 3 (tập 1, tập 2), Vở Tập viết 3 (tập 1, tập 2), Toán 3, Tự nhiên và Xã hội 3.
+ Lớp 4: Tiếng Việt 4 (tập 1, tập 2),  Toán 4,  Đạo đức 4,  Khoa học 4,  Lịch sử và Địa lí 4, Âm nhạc 4,  Mĩ thuật 4,  Kĩ thuật 4.
+ Lớp 5: Tiếng Việt 5 (tập 1, tập 2),  Toán 5,  Đạo đức 5,  Khoa học 5,  Lịch sử và Địa lí 5,  Âm nhạc 5,  Mĩ thuật 5,  Kĩ thuật 5.
2.2 Đối với môn Tiếng Anh: Sử dụng bộ sách Lets Learn Englicsh; bộ sách Lets Go hoặc tài liệu của Phonics- Learning Box UK.
2.3 Đối với môn Tin học: Sử dụng các cuốn “Cùng học Tin học” quyển 1, quyển 2, quyển 3 của Nhà xuất bản Giáo dục.
2.4 Đối với việc rèn chữ viết cho học sinh: Các trường nên sử dụng bộ vở luyện viết chữ chuẩn và đẹp do Công ty Sách Thiết bị giáo dục 1 phát hành đã được sử dụng có hiệu quả trong năm học 2010 - 2011.
Giáo viên phụ trách lớp phối hợp với gia đình học sinh hướng dẫn, nhắc nhở học sinh chỉ đem theo và sử dụng sách, vở, đồ dùng học tập theo đúng thời khoá biểu hàng ngày. Những lớp học 2 buổi/ ngày, có phòng học riêng cần tổ chức cho học sinh để sách, vở, đồ dùng học tập tại lớp.
- Thực hiện chủ trương cấp sách giáo khoa không thu tiền cho học sinh ở địa bàn đặc biệt khó khăn, học sinh con thương binh, con liệt sĩ.
- Quan tâm đầu tư xây dựng thư viện theo chuẩn, xây dựng tủ sách dùng chung, bảo đảm vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập.
Khuyến khích xây dựng các mô hình “Thư viện thân thiện”: Thư viện góc lớp, thư viện ngoài trời, xây dựng các góc hoạt động tại thư viện trung tâm... không nhất thiết phải bố trí một phòng đọc mang tính hình thức, lãng phí. Thường xuyên bổ sung sách, tài liệu tham khảo và tổ chức hoạt động thư viện hiệu quả.

 3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH).
- Tập trung các nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tạo điều kiện cho học sinh đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ.
- Cần đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh phòng học: Đủ diện tích; thông gió thoáng khí (mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông), đủ ánh sáng, yên tĩnh, sạch sẽ; bàn ghế đủ, đúng quy cách, có bảng chống loá. Các thiết bị, đồ dùng dạy học được sắp xếp ngăn nắp, khoa học, dễ sử dụng, sạch sẽ, rõ ràng và an toàn.
- Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ TBDH. Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học. Khuyến khích tổ chức thi ĐDDH tự làm.
- Tăng cường các TBDH hiện đại, TBDH có yếu tố công nghệ thông tin. Khuyến khích sử dụng các phần mềm dạy học, TBDH điện tử nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.
IV. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo
1. Tiếp tục triển khai Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cơ sở trong tổ chức các hoạt động giáo dục mà trọng tâm là giao quyền chủ động trong thực hiện chương trình các môn học, tăng cường vai trò của hiệu trưởng trong tổ chức dạy học và quản lý nhà trường; thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra”.
2. Chỉ đạo dạy học theo Chuẩn kiến thức kĩ năng; thực hiện điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học theo hướng “giảm tải” đảm bảo tính vừa sức, phù hợp điều kiện, đối tượng. Cần thực hiện tốt công tác bàn giao chất lượng học tập của học sinh.
3. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Kiểm tra, đánh giá cần hướng tới đánh giá năng lực vận dụng, khả năng tự học của học sinh. Đổi mới kiểm tra, đánh giá là yếu tố quan trọng tác động, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học.
Thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo quy định của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học và Công văn số 1546/SGDĐT-GDTH ngày 29/12/2009; Công văn số 180/SGDĐT-GDTH ngày 03/3/2010 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT .
4. Chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn (SHCM): Đảm bảo SHCM là một hoạt động mà các giáo viên cùng tham gia vào tất cả các khâu (từ khâu chuẩn bị, thiết kế dạy thể nghiệm ... đến chia sẻ những hoạt động học tập của học sinh. Làm cho SHCM thực sự là một hoạt động để mọi người học tập lẫn nhau, là cơ hội để trải nghiệm cái mới, phát triển năng lực của giáo viên. 
5. Tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi; không tổ chức dạy học trước và thi tuyển vào lớp 1.
6. Dạy học đối với trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
6.1 Giáo dục trẻ khuyết tật.
Thực hiện Quy định về giáo dục hoà nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật (Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT), Quy định về giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT) và Luật người khuyết tật cùng các văn bản về giáo dục khuyết tật khác.
Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng.
6.2 Đối với học sinh dân tộc thiểu số
- Tập trung nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho phù hợp với đối tượng học sinh dân tộc thiểu số.
- Đối với một bộ phận nhỏ học sinh vốn ngôn ngữ tiếng Việt còn hạn chế, các em còn ngần ngại trong giao tiếp:
+ Hàng năm các nhà trường tổ chức dạy tiếng Việt cho các em trước khi vào năm học mới;
+ Dạy tiếng Việt qua các môn học và các hoạt động giáo dục: Trò chơi, văn nghệ, tổ chức các cuộc giao lưu kể chuyện, tiếng Việt của chúng em... tạo điều kiện để học sinh trau dồi vốn tiếng Việt;
+ Tổ chức học 2 buổi/ngày hoặc dạy tăng buổi trong tuần một cách linh hoạt. Nếu không có điều kiện thực hiện 2 phương án trên, có thể điều chỉnh giảm nội dung, thời lượng dạy các môn khác để tập trung dạy học tiếng Việt.
6.3 Dạy học cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ
Thực hiện Quy định về giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 29/12/2009): Tổ chức các lớp học linh hoạt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (trẻ lang thang, cơ nhỡ...) với kế hoạch dạy học và thời khoá biểu phù hợp, tập trung vào hai môn Tiếng Việt và Toán, các môn học khác xem như để hiểu và rèn kĩ năng nói, đọc, viết, tính toán. Căn cứ vào số lượng trẻ có thể tổ chức thành các lớp cùng trình độ hoặc các lớp ghép không quá 2 trình độ.
Việc đánh giá kết quả giáo dục học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần căn cứ vào mức độ đạt được so với nội dung chương trình theo quy định tại Thông tư 39 nêu trên.
Những học sinh học lớp 5 học hết Chương trình Tiểu học được kiểm tra công nhận theo hướng dẫn tại Công văn số 5276/BGĐT-GDTH ngày 25/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
V. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học và xây dựng trường chuẩn Quốc gia
1. Thường xuyên củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi:
- Căn cứ Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ GDĐT, công văn số 427/SGD&ĐT-GDTH ngày 14/4/2011 của Sở GDĐT Phú Thọ, các đơn vị cơ sở, các huyện, thị, thành triển khai kiểm tra, đánh giá kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTH ĐĐT) theo từng tiêu chuẩn của từng mức độ (mức độ 1, mức độ 2), lập hồ sơ, đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận.
- Tổ chức tập huấn công tác thu thập, nhập số liệu thống kê về PCGD, đảm bảo sự chính xác của số liệu thống kê, nhất là số liệu về trẻ em 6 đến 14 tuổi.
- Chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với giáo dục Mầm non thực hiện tốt công tác phổ cập Mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đảm bảo chất lượng dạy học ở lớp 1.
2. Xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
- Các trường Tiểu học bám sát các tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia để tham mưu với địa phương xây dựng nhà trường đạt chuẩn Quốc gia.
- Triển khai nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, công nhận lại tất cả các trường đã được công nhận đạt chuẩn cách đây 5 năm, kiểm kê chất lượng các tiêu chí của từng tiêu chuẩn, có kế hoạch sửa chữa, tu bổ, nâng cấp, hoàn thiện để đảm bảo các trường đó vẫn đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 hoặc phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2.               
VI- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục
1. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có phẩm chất, đạo đức; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng Chuẩn hoá.
2. Tập trung bồi dưỡng năng lực cho giáo viên, năng lực lãnh đạo quản lí cho cán bộ quản lí giáo dục về:
- Nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo cấp học;
- Năng lực tổ chức, triển khai đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh, đổi mới các hoạt động giáo dục;
- Năng lực đánh giá đồng nghiệp theo Chuẩn của Bộ GD&ĐT đã ban hành.
- Phong cách quản lí chuyên nghiệp, khoa học.
VII- Một số hoạt động khác
         1. Đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi khối 4-5 cấp huyện, giao lưu cán bộ quản lý giỏi, giao lưu học sinh năng khiếu các môn học, giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Tổ chức liên hoan đàn piano kĩ thuật số.
2. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực về các lĩnh vực giáo dục: Liên hoan tiếng hát dân ca, festival Khám phá khoa học qua môn Tự nhiên và Xã hội”, Olympic môn học, thi sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học tự làm.
3. Tiếp tục triển khai các hoạt động giáo dục an toàn giao thông, giáo dục môi trường.
4. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học: Công tác củng cố, duy trì PCGDTHĐĐT; xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng trường học thân thiên, HS tích cực; công tác chỉ đạo, quản lí dạy và học, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện của HS, tổ chức sinh hoạt chuyên môn; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
 5. Tham mưu với chính quyền địa phương tìm nguồn kinh phí từ ngân sách, từ huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách để hỗ trợ các hoạt động giáo dục: giúp đỡ HS yếu trong hè, tăng cường tiếng Việt cho HS dân tộc thiểu số, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú, tổ chức các hoạt động giao lưu Olympic HS Tiểu học và các hoạt động giáo dục khác.
Duyệt kế hoạch dạy học môn tự chọn và dạy học 2 buổi/ ngày: Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trực tiếp duyệt tại phòng GD&ĐT ngày 15/ 9/ 2011.
6. Mua sắm, thay thế, sửa chữa sắp xếp để đáp ứng các tiêu chuẩn về bàn ghế học sinh theo quy định tại Thông tư số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011.
7. Bảo quản và sử dụng tốt các công trình, các trang thiết bị ; sử dụng có hiệu quả đàn piano kỹ thuật số trong giờ học âm nhạc và các hoạt động giáo dục khác.
8. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kì và đột xuất theo đúng các yêu cầu, đúng thời gian quy định; các thông tin, số liệu phải đảm bảo chính xác.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên tinh thần “Đổi mới căn bản toàn diện, củng cố nề nếp kỷ cương, tăng cường chất lượng hiệu quả”, các trường căn cứ vào hướng dẫn của Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch năm học cụ thể sát với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương; triển khai các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học tới toàn thể cán bộ, giáo viên và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ có hiệu quả các yêu cầu nêu trong nhiệm vụ năm học đối với giáo dục Tiểu học. 
Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên, định kì theo  quy định. Các thông tin, báo cáo phải đảm bảo nội dung yêu cầu, số liệu cập nhật, chính xác, đúng mẫu, đúng thời gian quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề cần giải quyết, các trường phản ảnh kịp thời về phòng GD&ĐT (bộ phận nghiệp vụ Tiểu học) để có sự chỉ đạo kịp thời.

Nơi nhận:
       - Sở GD&ĐT           (để b/c),
       - UBND huyện
       - LĐ, CV (để c/đ),
       - Như kính gửi (để t/h),
       - Lưu: VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNGNguyễn Mạnh Hùng


Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Vì lợi ích mười năm trồng cây- vi lợi ích trăm năm trồng người
 Ông Phạm Hồng Chí HUV Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu chúc mừng